سوالات متداول واش بتن


واش بتن پرسی بهتر است یا ویبره ای؟

واش بتن ویبره ای از واش بتن پرسی محکم تر است.همچنین به علت پراکندگی یکنواخت ملات و سنگ،سنگدانه های واش بتن ویبره ای جدا نمی شوند(اصطلاحا واش بتن کچل نمی شود).در خرید واش بتن ویبره ای هم دقت شود که محصولات بی کیفیت نیز در بازار موجود است.

چگونه واش بتن پرسی و ویبره ای را از هم تشخیص دهیم؟
چگونه وتش بتن مرغوب را تشخیص دهیم؟
چگونه می توان ابعاد واش بتن را کوچکتر کرد؟

سوالات متدوال سنگ رودخانه


تفاوت سنگ رودخانه با سنگ رنگی چیست؟

تفاوت سنگ های رودخانه با سنگ رنگی (یا شن رنگی)  در صیقلی بودن آن هاست.سنگ های رودخانه که با نام قلوه سنگ رنگی نیز شناخته می شوند،صیقلی می باشند؛اما سنگ رنگی یا همانشن رنگی خرده سنگ هایی هستند که صیقلی و صاف نیستند.

سنگ رودخانه از بستر رودخانه ها جمع آوری می شوند؟

محوطه سازی،لند اسکیپ،زری اسکیپ


تفاوت زری اسکیپ با لنداسکیپ

زری اسکیپ محوطه سازی در مناطق خشک است.

ارسال دیدگاه